Buro GK
KennismakingWerkwijzePortfolioContact


het buro
visie
aard van de projecten

Visie

De visie van het Buro is om buitenruimtes te ontwikkelen die beantwoorden aan de behoeftes en vereisten van zowel de opdrachtgever als de gebruikers. Het gaat hierbij om zaken zoals functionaliteit, esthetiek, culturele verbondenheid, beleving, duurzaamheid en financierbaarheid.

 

Buro GruytersKnoeff Landschapsinrichters staat voor inleving, beleving, harmonie, oog voor het grote beeld als ook voor het detail. Zij volgt een conceptuele benadering, d.w.z. dat het ontwerpproces wordt gestuurd door een analyse van de te ontwikkelen plek en de bebouwing enerzijds en een analyse van de opdracht en de gebruikerswensen anderzijds. Zo ontstaat verbondenheid met de omgeving en zijn historie, de opdrachtgever en de gebruikers.

 

Ruimtelijk gevoel met oog voor de menselijke maat, beleving, spanning en een eigentijds karakter zijn elementen waaraan een buitenruimte moet voldoen. Door aandacht voor contrasten, een uitgesproken krachtige vormgeving en eigentijdse toepassing van materialen, functioneel en esthetisch, wordt hieraan invulling gegeven.

Het Buro streeft naar een groen beeld als drager van de buitenruimte om de harde sfeer van de stedelijke omgeving te verzachten en harmonie te bereiken tussen natuur en stad.