Buro GK
KennismakingWerkwijzePortfolioContact


introductie
ontwerp
uitwerking
aanbesteding
ontwerpprogramma`s

Ontwerp

Op basis van het programma van eisen, de specifieke (landschappelijke) kenmerken van de locatie, de omgeving, de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten van de bebouwing wordt het Voorlopig Ontwerp ontwikkeld.

 

Afhankelijk van de complexiteit van de opdracht varieert het aantal keren overleg met de opdrachtgever en andere belanghebbenden (lokale of regionale overheid, belangenorganisaties, architect, omwonenden) en wordt het ontwerp inzichtelijk gemaakt door middel van driedimensionale modellenstudies.

 

De ontwerpuitgangspunten die in het Voorlopig Ontwerp zijn gedefinieerd worden in het Definitief Ontwerp verder uitgewerkt, de maatvoering wordt vastgesteld en de toegepaste materialen worden bepaald.

 

Het plan wordt gepresenteerd met gedetailleerde plankaarten, doorsneden en details. Visualisatie kan worden uitgebreid met 3d modellen.

 

Het ontwerp zal worden begroot en getoetst aan het budget dat is afgegeven.